Endelig kan vi åpne svømmebassengene igjen!

Endelig kan vi åpne svømmebassengene igjen!

Her i Enwa Badeanlegg er vi litt i ekstase, men vi skal prøve, på en rolig og kontrollert måte å gi en oversikt over hva dere må passe på i forbindelse med åpningen!

Bassengene skal nå forsiktig opp fra dvalen – og vi får lykkelig og glade badegjester igjen.

 

Start med et gullende rent filter

Først vil vi anbefale at hvis dere ikke har benyttet sjansen i forbindelse med nedstengingen til å ta en skikkelig rens av filteret: gjør det nå. La filtervasken virke i 12 timer istedenfor 4. Mer enn 12 timer er unødvendig.

 

Sjokklor

Start med en sjokklorering av bassengene. Selv om svømmebassengene har vært klorert kontinuerlig og sirkulasjonspumpene har vært i drift under nedstengingen, kan det være steder med oppblomstring av bakterier og alger. Enkelte bakterier vil kunne bli resistente mot det lave klornivået som normalt er i svømmebasseng.

Bakterier skiller ut et slim for å beskytte seg mot kloroksidasjon

 

Sjokklorering av vannet vil bryte ned bio-filmen som dannes rundt resistente bakterier, og deretter drepe bakteriene.

 

Tilsett så mye klor at det frie kloret løser opp bindingene i kloraminmolekylene. Ved sjokk-klorering eller såkalt brekkpunktsklorering tilføres så store mengder klor at forholdet mellom fritt klor og forurensninger i vannet blir slik at størstedelen av alle uønskede stoffer i vannet oksideres bort i løpet av kort tid.

 

Det er forskjellige metoder å sjokklore på. De enkleste sjokklor-produktene kan spres rett ut over bassenget, mens andre må løses opp i væske før det tilsettes badevannet. Les nøye på forpakningen hvor mye klor du må tilsette og hvordan det skal gjøres.

 

Normalt må man ved pH 7,3 overstige 10 mg/l (ppm) fritt klor for å oppnå god effekt. En sjokk-klorering varer normalt 12-24 timer og bading kan ikke starte igjen før klornivået er nede under 3 mg/l.

 

HTH Shock har holdbarhet på minst 2 år, så her bør kloren ha god virkning selv om den har ligget på lager en tid.

hth-shock-klor_size-small

 

Her kan du lese mer om hvordan klor reagerer med klor

 

Oppvarming av basseng

Varm opp luften i takt med bassengvannet. For å minimere fordampningsmengden anbefales det at lufttemperaturen er 2 grader varmere enn vanntemperaturen.

 

Sjekk følgende parameter

 • Klornivå
 • pH
 • Alkalitet
 • Kalsiumhardhet
 • Bakterier

 

Vannbalanse - vannkjemi

Det er også viktig å justere vannbalansen, slik at alt ligger godt til rette for badegjestene ved åpning.

 

De viktigste delene av bassengvannkjemi – i tillegg til klor – er:

 • pH-nivå
 • Alkalinitet
 • Kalsiumnivå

 

pH-nivået er viktig, fordi for høy pH gir dårlig desinfeksjon, og for lav pH fører til korrosjon på materialer i kontakt med vannet og utstyr i nærheten av bassenget.

 

Alkalinitet er viktig for å holde pH-stabilt. Ved lav alkalitet svinger pH-verdiene mye. Ved for høy alkalitet vil stoffer i vannet kunne avleires på overflater og pH vil ofte være for høy. Syre reduserer pH, og samtidig reduserer syre alkaliteten i vannet.

 

Kalsiumnivå. For hardt vann gir kalkutfelling eller belegg, og for bløtt vann kan føre til korrosjon.

 

Anbefalt bassengvannverdier er:

 • pH-verdi: 7,2 til 7,4
 • Alkalinitet: 50-100 ppm
 • Kalsiumhardhet: 100-250 ppm

 

Juster først pH-verdi, så alkalinitet, og til slutt kalsiumhardhet. «Norsk vann» har i praksis vist seg litt vanskelig å balansere til de anbefalte verdier. Derfor ender de fleste opp med å leve med svakt korrosivt vann.

 

Natriumhypokloritt – obs!

Natriumhypokloritt taper seg forholdsvis raskt ved lagring. Dere som har natriumhypokloritt på lager må være oppmerksom på at denne vil kunne inneholde betydelig mindre klor etter lagring og at dette vil medføre større forbruk av syre i perioden gammel natriumhypokloritt benyttes.

 

Da skulle alt være ship shape og klart til besøkende!

 

Om det er utfordringer ved åpning av bassengene etter nedstengingen, kan serviceavdelingen bistå.

 

Kontakt oss på: enwabad@enwa.com

eller 22 30 40 40

 

Vi selger også alle produkter dere trenger til drift av offentlige basseng - ta kontakt om dere trenger noe. 

Pool-technology

 

En blogg om vannbehandling, vedlikehold og utstyr til svømmehall, badeanlegg, basseng og SPA

Kontakt oss

Enwa Badeanlegg AS

+47 22 30 40 40

enwabad@enwa.com

 

Artikler

Søk i bloggen