Med en grovmasket sil eller et forfilter, vil man få fjernet de største gjenstandene og partiklene før pumpene bringer vannet rundt til resten av renseanlegget.

Noen ganger er ikke den vanlige og regelmessige bruken av klor og bassengkjemi nok. Selv om bassenget kontinuerlig tilsettes klor, vil ikke dette nødvendigvis under alle forhold forhindre oppblomstring av bakterier og alger i svømmebassenget.

Her i Enwa Badeanlegg er vi litt i ekstase, men vi skal prøve, på en rolig og kontrollert måte å gi en oversikt over hva dere må passe på i forbindelse med åpningen! Bassengene skal nå forsiktig opp fra dvalen – og vi får lykkelig og glade ...

Det brukes klor til å desinfisere badevannet i de aller fleste svømmehaller og badeanlegg. Klor reagerer lett med organisk materialet og stoffer som inneholder nitrogen. Vi utnytter klorens evner til å reagere med organisk materiale for å holde ...

Det enkle svaret er: fordi det klorerte vannet er tilført forurensninger (i hovedsak fra de badende), og denne forurensningen har reagert med klor. Under forklarer vi nærmere. 

Ultrafiolett lys steriliserer bakterier og alger - men ikke bare det – det reduserer også bundet klor i svømmebassenget, slik at det blir mindre klorlukt og irritasjon fra kloren.

Bassengvann resirkuleres, renses og tilføres rent tilbake til bassenget. Renseanleggene til offentlig basseng, består av rensing i flere steg, før vannet tilføres tilbake til bassenget. Artikkelen forklarer veien vannet tar, fra svømmebassenget ...

Kullfilter (også kalt karbonfilter) til bruk i bassengvann har lenge vært en kjent og effektiv metode for å redusere innholdet av klorforbindelser (bundet klor). For å holde innholdet av klorforbindelser lavt i vannet er det normalt å installere ...

Funksjonelle lister for overløpsrenner i svømmebasseng: Hva er poenget med overløpsrister og overløpsrenner i bassenget?  Overløpsrenner skal ivareta mer enn å ta unna vann som skvulper over kanten. Overløpsrennene er en del av renseprosessen, ...

Pool-technology

 

En blogg om vannbehandling, vedlikehold og utstyr til svømmehall, badeanlegg, basseng og SPA

Kontakt oss

Enwa Badeanlegg AS

+47 22 30 40 40

enwabad@enwa.com

 

Søk i bloggen